På grund av flytt blir det inga kurser under hösten 2017!  Min tanke är att istället planera in kurser för våren och sommaren 2018.