The Dumagat Tribes In Aurora

Av försäljningspriset från boken Är du trög, mamma!? skänks 40 kr till skolan i den filippinska byn Aurora för att främja barnens utbildning.

Barnen i Aurora härstammar från urbefolkningen “The Dumagat Tribes” = Dumagat stammen

Dada Atma ,på sitt eget sätt -särskilt genom sina egna resurser, hans vänner och från insamamling – har hjälpt Dumagats i Aurora i många år.

Dumagats ursprung är samma sak Dumageti eller som de också kallas “Aeta” är bosatta i Luzon. Deras förfäders ursprung spåras från Negrito som är de tidigaste invånarna i Filippinerna. De finns i sluttningar och bergen i Quezon, Bulacan, Rizal och Laguna provinser. Uttrycket “Dumagat” tros komma från ordet “rumakat”, “lumakat” eller “lumakad” vilket innebär migration av tidiga Negritos i Filippinerna genom att gå i land och inte vid havet.

Dumagats är nomadfolk, de stannar ett tag på en plats, bygger sitt tillfälliga hus och får sin mat från naturresurser runt dem genom jakt och grödor i det vilda. Efter källorna är uttömda, de rör sig till en annan plats och samlas på nytt och lever på mat från naturen. De har ett eget språk som används sinsemellan.

Här kan ni läsa mer: Traveling Light

img_0380img_0383img_0381img_0390img_0454img_0360img_0462img_0457